Imma 4

Inmaculda Sarries Zgonc

nationality
Hiszpania
occupation
Położna
education
Dyplomowana położna

O mnie

Studia pielęgniarskie odbyłam w Barcelonie, a uprawnienia do wykonywania zawodu położnej zdobyłam w Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzę własną działalność, w ramach której sprawuję nad pacjentkami opiekę domową – zarówno podczas ciąży, jak i w czasie porodu oraz połogu. Jestem założycielką i członkiem ALPACC, czyli Associació de Llevadores de part a casa de Catalunya (z hiszp. Stowarzyszenia domowych położnych w Katalonii). W ramach tej organizacji tworzę i prowadzę szkolenia na tematy związane z nagłymi wypadkami, jakie mogą wystąpić podczas porodów domowych. Jestem też współautorką broszury Guideline for Home birth assistance, a w latach 2016–2020 prowadziłam kursy dla położnych pragnących asystować przy porodach pozaszpitalnych.

Działam również w organizacji DONA LLUM, w ramach której prowadzę wykłady i pracuję z dokumentacją medyczną porodów, podczas których wystąpiły poważne komplikacje. W 2018 roku brałam udział w pracach nad nową naukową platformą zajmującą się zagadnieniem zaciskania pępowiny. Prywatnie zaś jestem mamą dwojga dzieci (córki i syna) – obojga urodzonych w domu i karmionych piersią odpowiednio do czwartego i piątego roku życia.

Zainteresowania

Decyzję o zostaniu położną podjęłam, gdy z pomocą fantastycznej położnej we własnym łóżku urodziłam córeczkę. Wówczas poczułam, że chciałabym sprawić, aby to cudowne przeżycie było osiągalne również dla innych kobiet – one również zasługują na to szczęście!

Każda kobieta powinna mieć prawo do przeżywania swojego macierzyństwa w poczuciu bezpieczeństwa. I to właśnie najbardziej kocham w mojej pracy: obserwowanie, jak kobiety znajdują w sobie tak wielką siłę, która pozwala im zostać matkami… ten proces fascynuje mnie za każdym razem.