Po porodzie - tydzień po tygodniu

Zebraliśmy tutaj informacje o pierwszych 12 tygodniach po porodzie. Opisują one zmiany, jakie zachodzą w ciele podczas powracania do formy i jak to wpływa na zdrowie psychiczne.