covid 19

COVID-19

Jest to niedawno odkryta choroba przenoszona przez wirusy droga kropelkową oraz przez aerozole zawarte w powietrzu. Jej objawami są: ból gardła, gorączka, suchy kaszel, utrata zmysłów węchu i smaku.